Info

Peacht Ben Dror family blog

Posts tagged חברים

ליאור ואיתמר נולדו בהפרש של יום-יומיים. בזמן ביקור במלונית, חודש לפני הזמן, לליאורי (דני) בער כבר לצאת ומכיוון שכבר היו בבית חולים הודיעה שזה הזמן לירידת מים. איתמר (צברי) כבר חיכה לה שם.

אחרי כחודש באנו לבקר את שניהם אצל אדוה ומושיקו

13.08.13A