Info

Peacht Ben Dror family blog

Posts tagged בריכה

במהלך ארוחת צהריים שגרתית אצל סבא וסבתא השתכנענו (די בקלות חייבת לציין) שאפשר ללמד את טום לטבול במים לגמרי בעצמנו.

לנשוף לפנים, שיעצור את הנשימה ואז לטבול.

לא גרף הצלחה כבירה, אבל מאז החל הרומן עם המים

20.07.13 20.07.13D 20.07.13C 20.07.13A 20.07.13B