Info

Peacht Ben Dror family blog

Posts tagged אדם

Choose another tag?

אנחנו ממשיכים את המסורת, ובדומה לטום נתעד את אדם בכל חודש.

ולא רק שנדאג לתאם, זה יהיה זהה לטום – בכל 02 לחודש, עם רקע זהה וחולצה לבנה. אפילו מס׳ החודשים לקוח מהצילומים של טום.

נוכחים: אדם, אבא ואמא

 

למביני עניין לחצו כאן >> לראות את הצילומים של טום

 

 

כמובן שהתפתתי והוספתי תוספת קטנה על מנת שיהיה לכל אחד תיעוד מיוחד